الوچکاپ

حریم خصوصی

الوچکاپ الوچکاپ

1. اطلاعات شخصی:

اطلاعات کاربران و بیماران الوچکاپ بصورت کاملا محرمانه نزد مجموعه الوچکاپ باقی خواهد ماند. این اطلاعات پزشکی طبق قوانین تعریف شده نباید توسط مجموعه الوچکاپ بجایی درز کند.

2. جمع آوری اطلاعات شخصی:

اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

3. استفاده و افشای اطلاعات شخصی شما:

بنابر استناد به ماده 545 قانون مجازات اسلامی (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی دیگران، را جرم دانسته و مجازات آن را جزای نقدی و تا 2 سال حبس در نظر گرفته است. با اشاره به ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا 74 ضربه شلاق و یا تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است. در قانون تصریح شده است که حتی اگر این تهدید هرگز عملی نشده باشد (که در اکثریت مواقع این تهدید ها هرگز عملی نمی شوند) باز هم ارتکاب جرم «تهدید» رخ داده و افراد می توانند براساس مستنداتی که دارند به دادگاه شکایت کنند.


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به مجموعه الوچکاپ می باشد .